Etusivu
Yritys
Ideologia
Tuotekonsepti
TYÖKALUT
VALMENNUSPROSESSIT
Lähiverkosto
Yhteydenotto
CONTTORI
Ajankohtaista

STRATEGIAA TUKEVA ORGANISAATIOKULTTUURIUusi organisaatio oli syntynyt kahden eri yrityksen yhteenlittymänä, fuusiona.
Uusi yritysjohto koki, että

 • yhdistyneillä yrityksillä oli keskenään kovin erilaiset kulttuurit
 • tilanne oli otollinen pyrkimyksille aikaansaada yhtenäinen yrityskulttuuri tukemaan tekeillä olevaa uutta strategiaa.


 • Kun strategia oli valmis, yritysjohto kuvasi DOCSAn DOCSort -menetelmällä näkemyksensä nk. tavoitekulttuurista (minkälainen kulttuuri tukee parhaiten yrityksen strategiaa).
  Samaa mentelmää käyttäen eri henkilöstöryhmät laativat kuvauksen nk. nykykulttuurista (eli minkälaisena kulttuuri koetaan juuri nyt.)
  Tämä kartoitus paljasti kaksi merkitsevää "kuilua" nyky- ja tavoitekulttuurien välillä.
  Toimenpiteitä kuilujen kaventamiseksi lähdettiin hakemaan osallistavina prosesseina. Löydetyt konkreettiset toimenpiteet vastuutettiin ja aikataulutettiin. (Nämä toimet yhdessä muodostavat COUKKu-prosessin).

  Puolentoista vuoden jälkeen suoritettu uusi kartoitus nykykulttuurista kertoi, että kuilut olivat kaventuneet, mutta sen hintana oli ollut yhden uuden kuilun syntyminen.
  Asiakas totesikin, että "koska kulttuurit muuttuvat hitaasti, näihin asioihin kannattaa muutostilanteissa tarttua ajoissa".
   
    Concess Oy www.concess.fi