Etusivu
Yritys
Ideologia
Tuotekonsepti
TYÖKALUT
VALMENNUSPROSESSIT
Contrakt - sopimus tulevaisuuden toimenpiteistä
Coukku - yrityksen kulttuurin voi tarttua
Colttu - sovittamisen haasteet
COPPA - pääperiaatteet
Lähiverkosto
Yhteydenotto
CONTTORI
Ajankohtaista

Soikioita klikkaamalla pääset eteenpäin.

Tänä päivänä kuulee usein puhuttavan siitä, että tulosta ei voi johtaa, vaan tulos on seuraus henkilöstön suorituksista.
Tästä seuraa se, että keskittyminen suoritusten johtamiseen olisi tarpeen. Taspainotetun tuloskortin ja strategiakarttojen avulla on haluttu osoittaa suoritusten ja tulosten välistä yhteyttä.
Keinot henkilöstön potentiaaliin vaikuttamiseksi on kuitenkin koettu vähäisiksi.

Tässä yksi CONSTI!
CONSTIn ytimenä on HUPO kysymyspatteristo ja sen toteen näyttämä korrelaatio henkilöstön suoritusvalmiuden ja yksikön tuloksen välillä. Lisäksi CONSTI sisältää ns. Gallupin Q12 mallin mukaiset kysymykset, joilla yksikön johdon kyky hankkia ja pitää lahjakkuuksia tulee kartoitetuksi.
Koska yritykset ja yksiköt aina ovat yksilöllisiä ja yksilöllisten haasteiden edessä CONSTI voi sisältää myös yritys-/yksikkökohtaisesti räätälöityjä kysymyksiä.


 
  Concess Oy www.concess.fi