Etusivu
Yritys
Ideologia
Tuotekonsepti
TYÖKALUT
VALMENNUSPROSESSIT
Lähiverkosto
Yhteydenotto
CONTTORI
Ajankohtaista

                TEHOKAS JOHTORYHMÄKeskisuuren tuotantoyrityksen johtoryhmä koki, että sillä oli työssään kaksi pääulottuvuutta:

 • toisaalta sisäinen ulottuvuus, jossa rakennetaan perusta tehokkaalle yhteistyölle ja tiedonkululle jolla vuorostaan luodaan perusta tehokkaalle ja vastavuoroiseen luottamukseen perustuvalle päätöksenteolle
 • toisaalta ryhmän tulee olla avoin ulkoisille vaikutteille ja tarkkailla ympäristöään, ja tulee kyetä havaitsemaan ja tulkitsemaan ympäristön signaalit, joiden perusteella se rakentaa omaa tahtotilaansa ja organisoi ja mobilisoi sen edellyttämiä resursseja.

  Yhteistuumin todettiin, että sisäisen ulottuvuuden vahvaksi rakentaminen luo myös parhaimmat edellytykset ulkoisen ulottuvuuden hoitamiselle.
  Katsottiin, että kaiken perustana tulee olla toistensa vahvuuksien, toimintatapojen ja vaikuttimien hyvä tunteminen ja sellaisen ilmapiirin rakentaminen, että näistä asioista voi avoimesti puhua.

  Jokaiselle johtoryhmän jäsenelle tehtiin Empreinte-kuvat, ja COPPA-prosessissa jokainen rakensi mallin antamien avainten ja konsultin tuella oman "sisäisen logiikkansa".
  Jokainen esitteli oman 6 -askelisen logiikkansa ryhmän muille jäsenille.
  Alussa koettiin paljonkin yllätyksiä, ja epäiltiin kollegoiden rehellisyyttä ja avoimuutta, ja syyteltiin jopa asioiden kaunistelemisesta.

  Nyt tämä johtoryhmä on niin vahvasti sitoutunut toisiinsa, ja niin kykenevä hyödyntämään toistensa vahvuuksia, että seuraavaksi haasteeksi tuleekin varmistaa, että se huolehtii riittävästä ulkoisten vaikutteiden saamisesta.
 •  
    Concess Oy www.concess.fi